Cookie- & privacybeleid


Cookiebeleid

Suid Afrika Reise maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, web bakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'.

Geplaatste functionele cookies
Suid Afrika Reise kan cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website.

Blokkeren van cookies
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Verwijder de cookies via de instellingen van uw browser of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Google Analytics
Suid Afrika Reise maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren. Suid Afrika Reise heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw gegevens te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven ons informatie over het gebruik en navigatie binnen de website van Suid Afrika Reise. Deze informatie helpt ons de indeling van de website en diensten te verbeteren, om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de website te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics 

Privacybeleid

Suid Afrika Reise hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeert Suid Afrika Reise u over de wijze waarop Suid Afrika Reise omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe Suid Afrika Reise omgaat met uw persoonsgegevens. Suid Afrika Reise houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Suid Afrika Reise:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacy beleid

Invullen van persoonsgegevens
Bij het invullen van ons contactformulier, het aanvragen van een reisvoorstel, het boeken van een reis of het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De persoonlijke gegevens die u invult gebruikt Suid Afrika Reise uitsluitend om de gevraagde service te verlenen en/ of het betreffende reisproduct te leveren en u vervolgens van het boekingsproces op de hoogte te kunnen houden, voor administratieve zaken of voor het versturen van post. Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Suid Afrika Reise gaat er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat Suid Afrika Reise hun gegevens in haar bezit heeft en uitsluitend zal gebruiken in geval van een calamiteit.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Suid Afrika Reise, afhankelijk van uw reisbestemming en reiswijze, de volgende persoonsgegevens, indien relevant:

 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer van thuisblijvers

Van elke reiziger:

 • Volledige voornaam en achternaam als in paspoort vermeld
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Paspoort of ID-kaart nummer
 • Dieetwensen


Bewaartermijnen van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Suid Afrika Reise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Suid Afrika Reise verwijdert uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens een maand na terugkomst van uw reis uit ons systeem. Onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verstaat Suid Afrika Reise:

 • Paspoortgegevens
 • Allergieën
 • Medicijngebruik
 • Andere relevante gegevens met betrekking tot uw gezondheid 

Nieuwsbrief 
Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws, tips en aanbiedingen van Suid Afrika Reise maken we gebruik van een nieuwsbrief. Deze ontvangt u alleen indien u zich hiervoor aangemeld heeft. Hiervoor bewaren we uw naam en e-mailadres, welke enkel voor dit doel zullen worden gebruikt en niet gedeeld worden met derden. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die onderin de nieuwsbrief vermeld staat

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed en veilig mogelijk te leveren, stelt Suid Afrika Reise uw persoonsgegevens beschikbaar aan onze leveranciers of derden die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Het gaat hierbij uitsluitend om persoonsgegevens die voor de betreffende leverancier of derde partij relevant zijn. Suid Afrika Reise zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kan Suid Afrika Reise verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kan Suid Afrika Reise besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Beveiliging
Suid Afrika Reise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals het up-to-date houden van operating systemen, browsers en virusscanners. Daarnaast maakt onze website maakt gebruik van https.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suid Afrika Reise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Suid Afrika Reise een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Suid Afrika Reise van u beschikt naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@suidafrikareise.nl

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Dan kunt u deze richten aan: info@suidafrikareise.nl

Wijzigingen
Suid Afrika Reise behoudt ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 5 maart 2020