Suid Afrika Reise werkt samen met African Insight, een Zuid-Afrikaanse touroperator die verantwoord reizen en ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Wij begrijpen de negatieve invloed dat toerisme kan hebben, in het bijzonder op een maatschappij als Zuid-Afrika, dat aan de ene kant structurele ongelijkheden heeft die betrekking hebben op ras en geslacht en aan de andere kant zowel een culturele verscheidenheid als een rijkdom aan natuurlijk erfgoed bezit. African Insight en Suid Afrika Reise geloven dat het verantwoord reizen de enige houdbare benadering van toerisme is en ziet dat met name als een integraal onderdeel van de benadering van haar bedrijfsvoering.
Suid Afrika Reise heeft diverse reizen samengesteld op basis van verblijf in kleinschalige accommodaties die we zelf hebben bezocht en waarvan we weten dat ze achter verantwoord ondernemen staan.

Het Verantwoord Toerismebeleid beleid is bepaald op basis van drie basisgegevens:
• Economisch
• Sociaal
• Milieu

Door de succesvolle uitvoering van het Verantwoord Toerismebeleid geloven wij dat succes bereikt en gemeten kan worden door:
• Een verbetering van de sociale en economische situatie in de lokale gemeenschappen waar wij werken.
• Een beter behoud van het milieu en daardoor een betere vooruitzicht op het toerisme.
• Een groter respect voor de wilde dieren en meer kennis van het dierenleven en hun behoud bij de bezoekers en de plaatselijke bevolking.

De houding van de verantwoord reiziger
Bijna iedere reiziger wil verantwoordelijk zijn, maar is zich dikwijls niet bewust van bepaalde culturen, gewoontes en levenshouding. Omdat de meeste bezoekers meestal een aantal verschillende bestemmingen en activiteiten in Zuid-Afrika combineren is het de bedoeling dat zij bekend zijn van zowel culturele als milieuzaken. Dit document heeft niet de pretentie compleet te zijn, maar het richt zich op een aantal kwesties en geeft richtlijnen, die bezoekers daarin helpen:
• Om hun eigen persoonlijke veiligheid te garanderen
• Om respect te tonen aan de plaatselijke gemeenschap en hun gebruiken en normen te begrijpen
• Om het dierenwelzijn en natuurbehoud tijdens hun bezoek te optimaliseren
Algemene Richtlijnen voor bezoekers
• Luister ten allen tijde naar het advies van uw gids; zij zijn de ervaren vakmensen die u in staat stellen van het wild en de natuur te genieten en u een schitterende ervaring kunnen bieden zonder dat dit ten koste gaat van anderen of de dieren in het wild.
• Indien u onzeker of bezorgd bent over iets vraag uw gids.
• Optimaliseer het welzijn en behoud van de wilde dieren die u bezoekt.

Gebruik water
Zuid-Afrika is een waterarm land waarin 32% van de bevolking geen rechtstreekse toegang heeft tot drinkwater. Gebruik water dus zuinig en verstandig. Hieronder staan enige tips om u daarmee te helpen.
• Laat kranen nooit open (zelfs niet bij het tanden borstelen, het handen wassen enz.) en sluit een kraan goed wanneer u klaar bent.
• Geef altijd door als een kraan lekt
• Gebruik zo weinig mogelijk water als u een douche of bad neemt.
• In huizen in culturele dorpen wordt u voorzien van een waterreservoir dat gevuld wordt met water dat, in sommige gevallen te voet, enkele kilometers ver weg moet worden gehaald. Voor het wassen is dit meestal voldoende aangezien u er meestal maar 1 of 2 nachten verblijft. Oefent u thuis eens met het wassen met een beperkte hoeveelheid water met een wasdoek/ washand dat u van huis mee dient te nemen.
• Vervuil nooit natuurlijke waterbronnen met afval of chemische stoffen zoals zeep en shampoo enz. Er zijn bio-producten verkrijgbaar op de markt, die geschikt zijn.
• Wanneer u gaat wandelen of kamperen neem dan een kleine handdoek mee als u naar het toilet gaat.
• Urineer nooit binnen 20 meter en ontlast u nooit binnen 100 meter van een natuurlijke waterbron. Dit lijken misschien veilige grote afstanden maar dat is, afhankelijk van het terrein en de bodemgesteldheid, als het regent, een risico van vervuiling van de bron.
• Graaf altijd een 20 –30cm diep gat wanneer u zich moet ontlasten in de open lucht
• Deponeer afval alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Richtlijnen als u deelneemt aan wild activiteiten of een bezoek brengt aan Wildparken of Wildreservaten
• Nooit de dieren voederen. Dit kan het sociale gedrag van de dieren beïnvloeden en een toename van agressie geven, waardoor het dier niet meer door overig wild wordt geaccepteerd met alle gevolgen van dien.
• Raak dieren in het wild niet aan omdat dit kan leiden tot het onbewust overdragen van ziektes zowel naar het dier als naar uzelf.
• Moedig gidsen niet aan om het wild te dicht te benaderen. Stoor het wild niet door uw aanwezigheid en oefen geen invloed uit op zijn natuurlijke gedrag.
• Moedig gidsen niet aan om dieren in het wild te achtervolgen die u willen vermijden, die bedreigend of alarmerend gedrag tonen of die bij u vandaan lopen.
• Moedig gidsen niet aan van de paden af te wijken in beschermde gebieden waar dit verboden is.
• Spreek rustig en maak geen plotselinge bewegingen wanneer u dicht bij wilde dieren bent om hen niet te alarmeren.
• Ga niet staan in een open safariauto en ga niet uit het raam hangen in een gesloten safariauto als u in de nabijheid van gevaarlijke dieren bent
• Toon respect en beleefdheid naar andere toeristen en bederf deze unieke ervaringen niet voor elkaar.
• Benader primaten niet dichter dan 5 meter om ziekte uitwisselingen tussen mens en dier te voorkomen.
• Vermijdt broedplaatsen en nesten (nesten, holen, kuilen enz.) om de broedperiode niet af te breken.
• Wees bewust van het feit dat het gebruik van flits bij fotografie de dieren kan afschrikken. Dit kan leiden tot een alarm voor de dieren en agressie veroorzaken.
• Luister naar het advies van uw gids en koop geen souvenirs die van materiaal van beschermde/ bedreigde diersoorten is gemaakt of enig ander natuurlijk materiaal b.v. koraal, schelpen (zowel zee als land), zeester, zeepaardjes, huiden van wild (handtassen, riemen, trommels, enz.), ivoor, hard hout, vlees van wilde dieren, delen van wilde dieren (benen, veren, slagtanden, tanden, enz. die gebruikt worden in de traditionele geneeskunde en allerlei andere successen schijnen te geven), schildpad schilden, plant delen (bloemen, zaden, wortels ), enz. Vraag uw gids om advies waar u uw souvenirs kunt kopen.
• Indien u gaat scuba duiken, benader dan de zeezoogdieren niet, maar sta toe dat zij u benaderen als ze daarvoor kiezen.
• Laat uw afval en sigaret einden niet op de grond vallen, dit kan brand veroorzaken en afval kan wilde dieren schade aanbrengen
• Als u hiertoe in staat bent steun dan het natuurbehoud in het door u bezochte gebied door een persoonlijke bijdrage te doen.

Richtlijnen als u deelneemt aan culturele activiteiten of culturele plaatsen of dorpen bezoekt.
Wees u er altijd van bewust dat in vele gevallen de plaatselijke cultuur wezenlijk van uw persoonlijke inzicht kan afwijken en waardeer deze verschillen. Uw houding hoeft in dit gebied niet beslist de goede te zijn evenmin als de lokale houding niet verkeerd hoeft te zijn, het zijn slechts verschillen. Koester deze verschillen en geniet van de unieke gelegenheid om uw kennis te verbreden.
Acht u voor culturele activiteit in die plaatselijke cultuur en gemeenschap waarin gebruik wordt gemaakt van minderjarige kinderen die eigenlijk op school zouden moeten zitten. African Insight verzekert u dat de activiteiten die door haar worden aangeboden streng aan het verantwoord toerisme beleid voldoen en wijst hierin het misbruik van minderjarige kinderen ten zeerste af.
• Doe niet ongeïnformeerd en onvoorbereid mee aan een interactieve culturele activiteiten. Ontdek vooraf hoe u zich zou moeten gedragen om zo het juiste respect te tonen.
• Vergewis u ervan dat u bewust bent van relevante sociale kwesties, zoals HIV/AIDS, armoede, tekort aan water enz. die in de te bezoeken gebieden heersen. Dit zal u in de gelegenheid stellen om een beter perspectief te bieden.
• Wees u ervan bewust dat cultuur dynamisch is en dat niet alle culturele activiteiten gebaseerd zijn op de gangbare levenswijze maar misschien ook gebaseerd zijn op een traditionele levenswijze van een voorbij tijdperk. Accepteer deze verschillen en waardeer de festiviteiten die ontstaan zijn uit oude en tegenwoordige culturele verschillen.
• Uw gids zal u op de culturele gevoeligheden voorbereiden die kenmerkend zijn oor het gebied dat u bezoekt en hoe u de eventuele negatieve reactie van uw gedrag op de plaatselijke gemeenschap (bijvoorbeeld de beste kledingcode wanneer in culturele dorpen bezoekt en dergelijke) kunt minimaliseren.
• Wees voorzichtig in het oordelen van seksueel getinte zaken. U kunt hier een duidelijk ander standpunt in hebben, maar zonder enig kennis van de cultuur, dat u niet zo snel tijdens een kort bezoek kunt krijgen, kunt u dit niet veroordelen. Vraag zoveel mogelijk om hiervan te leren maar oordeelt u niet.
• Het is belangrijk dat men per gebied anders denkt over naaktheid. Dit verschilt van gebied tot gebied in Zuid-Afrika en tussen etnische groepen. Bijvoorbeeld in vele traditionele ceremonies doen vaak vrouwen mee met een ontbloot bovenlichaam, hetgeen heel normaal is volgens de tradities en wat ook met respect moet worden geaccepteerd. African Insight accepteert echter geen commerciële uitbuiting van naaktheid als toeristische attractie.
• Gebruik de gelegenheid om u te verdiepen in de cultuur van de plaatselijke gemeenschap door u te onderhouden met geïnteresseerde deelnemers en ervaringen uit te wisselen. Er zijn echter veel culturele valkuilen voor de toerist, die uit zijn context zijn gehaald en als economische uitbuiting moeten worden gezien, African Insight accepteert dit niet en laat zich niet met dergelijke activiteiten in.
• Wees altijd beleefd en eerbiedig de plaatselijke mensen en vraag altijd of u foto’s mag maken. Wees eventueel bereid om voor dit voorrecht te betalen. Wanneer u kinderen wilt fotograferen probeer dan eerst toestemming aan de ouders te vragen.
• Bedelen is een belangrijk probleem in vele gebieden. Het is een gevoelige kwestie en geeft de verdeeldheid aan tussen de “have's” en “have not’s”. Wij denken dat iedereen kan begrijpen, dat dit een walgelijke gebruik is dat niet alleen reacties uitlokt van de bezoeker, maar ook de lokale gemeenschap treft.
• Indien u hiertoe in staat bent kunt u een persoonlijke bijdrage doen aan een plaatselijk gemeenschap ontwikkelingsproject in het gebied dat u bezocht heeft (bijvoorbeeld een plaatselijke school, kliniek, agrarisch project, enz.) African Insight heeft structuren om u ervan te verzekeren dat uw bijdrage optimaal gebruikt gaat worden.
• Hoewel kinderen u naar geld of snoep kunnen vragen en u dit een voldaan gevoel kan geven, doe dit alstublieft niet. Het geven van geld of snoep helpt hen niet op de lange termijn, het verdoezelt alleen de huidige problemen.
• Wees u ervan bewust dat de ouders van kinderen hen dienen te onderhouden. Dus alles wat ze krijgen moet van de ouders komen.
• Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid culturen uit te wisselen en dat deze wisselwerking u een verruiming van uw kennis heeft gegeven. Heb het gevoel dat u uw best heeft gedaan om met een positieve indruk uw gastgevers te verlaten. Wees toerisme ambassadeurs!

Richtlijnen voor het kopen van lokaal handenarbeid en souvenirs
• Wanneer u niet zeker bent van de herkomst koop dan geen houtsculpturen of producten die gemaakt zijn van dierlijke grondstoffen. Koop alleen als u zeker weet dat er grondstoffen zijn gebruikt die voldoen aan de wettelijke regels. Het willekeurige oogsten van inheems hardhout en doden van dieren voor huiden voor de souvenir handel is een belangrijke reden om bezorgt over te zijn. In sommige gevallen worden speciaal beschermde planten en dieren gebruikt waarvoor een wettelijke toestemming noodzakelijk is, waarvoor u verantwoordelijk voor bent.
• Stel u op de hoogte van wettelijke import regels om te voorkomen dat u souvenirs koopt die u niet mag importeren.
• Op vele plaatselijke markten is het niet gebruikelijk om te onderhandelen. Deze markten zijn vaak op een soort coöperatieve manier opgezet om de lokale makers behulpzaam te zijn bij de verkoop en waar zij hun goederen inleveren ten gunste van de totale bevolking. De verkoper is vaak niet de maker en kan niet verantwoord beslissen om van de prijs af te wijken. Het is ook vaak een coöperatieve overeenkomst dat de verkoper zijn of haar handwerk boven dat van een ander stelt.
• Op markten waar elk persoon zijn of haar eigen handwerk verkoopt, kan onderhandelen aanvaardbaar zijn. Toon in die gevallen respect voor de maker en betaal een rechtvaardige prijs gebaseerd op het gevoel wat u zou willen vragen als u de verkopende partij zou zijn en het artikel zelf met uw eigen handen had gemaakt.
• Steun de plaatselijke cultuur door lokaal handwerk te kopen en dat het geen artikelen zijn die inderdaad van Zuid-Afrikaanse herkomst zijn. Er zijn bijvoorbeeld geen Zuid-Afrikaanse stammen die handgesneden houten maskers gebruiken, die meestal wel overvloedig aanwezig zijn op de meeste markten.